EFI发布首款Single-Pass数码印花机EFI Reggiani BOLT
EFI发布首款Single-Pass数码印花机EFI Reggiani BOLT。EFI表示BOLT提供创新,低维护,快速启动的再循环打印头,可提供更好,更均匀的打印,并具有出色的正常运行时间。凭借其…